İçerik;

Suda çözünür Fosfor Pentaoksit %20

Toplam Azot %3, Üre Azotu (NH2-N) %3

Biüre: Biüresi düşüktür.

Özellikleri;

Çiçeklenme için verildiğinde hücre bölünmesini arttırır ve bu çiçeklerin yüksek oranda tutunmasını sağlar. Yüksek fosfor içeriği sayesinde bitkilere enerji transferi sağlayan ATP oluşumunda aktif rol oynar. Boğum aralarını kısaltır.